III. Монтажни дейности към груб строеж

1.

надзор на полагането на армировката

Не извършваме груб строеж, но можем да се ангажираме с надзор при полагането на армировката. За целта трябва да ни осигурите инженерната документация.

Още на този начален етап, има важни моменти, които предопределят дали вашето бетонно джакузи ще започне да дава проблеми след около пет години. Проблемите заложени в полагането на армировката, може да доведат до изключително скъпи ремонти на по-късен етап, при това само с частичен успех.

Например, важно е как ще бъде прикрепен кофража за бетонa, a много рядко се обръща внимание на това. Всякакви дървени парчета, които остават в бетона попиват вода, с времето гният и създават напрежения, които пропукват бетона. Басейнът протича от там. Подобна е ситуацията, когато кофражът се прикрепва с арматурни железа. Изложени на влага ръждясват, с ръждата увеличават обема си и отново водят до пропуквания (но след доста повече време, за разлика от дървото). Ние препоръчваме използване на арматурни железа, облечени в пластмасови обувки, които след втърдяването на бетона се изваждат изцяло. Празнините се запълват със смес и така проблеми не може да има.
2.

Полагане на тръбно оборудване и ел. кабели

Полагане на тръбно оборудване за басейн след положена армировка и преди изливане на бетона
Полагането на тръбите изисква внимание и отговорност, защото след изливане на бетона не може да се правят корекции.

Важно е изпълнителят да ползва гъвкави тръби, защото те не изискват снадки. Всяка снадка е уязвимост. Там където е неизбежно да се използва твърди тръби, трябва се мисли как да стане с минимален брой снадки.

Ел. кабели (вкарани в тръби) се полагат, когато басейнът ще има вградено осветление.
3.

Монтаж на скимери и филтрационни дюзи

Скимерите служат, за да поемат вода, която прелива вследствие на движенията на хората в басейна/ вятъра и др.

Филтрационните дюзи служат за отвеждане на водата от джакузито, която да се филтрира във филтърното помещение. Този процес на филтрация представлява механично почистване на водата, от по-едрите частици, песъчинки и др.
4.

Монтаж на хидромасажни дюзи

Огромното удоволствие от потапянето в джакузи са хидромасажните ефекти, които се постигат чрез монтираните хидромасажни дюзи. Монтираме качествени марки хидромасажни дюзи и ел. управление (бутони за включване и изключване) към тях.
5.

Надзор на изливането на бетона  

Най-добре е да присъстваме при изливането на бетона, за да сме сигурни, че тръбното оборудване и всякакви други елементи, които се монтират преди изливането на бетона не са разместени, наранени, незатегнати и т.н. Можем да ви консултираме и относно качествата на бетона и процеса на изливане, ако ни осигурите инженерната документация.
6.

полагане на плочки

Плочки на дъното на напълнен с вода басейн
Полагането на керамичните плочки е от най-трудоемките и скъпи етапи при изграждането на басейн.

Лошо поставените плочки, в агресивната среда на вода, химикали, ултравиолетово лъчение и температурни промени, започват да се чупят и отлепват.

Имаме опит в лепенето на плочки по повърхности с всякакви неправилни форми.

Ние влагаме само скъпа керамика, скъпи лепила и скъпи фугиращи смеси. Работим с доказаните марки на Роса грес (Rosa Gres) - Испания и Мапей (Mapei) - Италия.
Разбира се, можем да използваме материали и от по-евтини марки, по ваш избор, но тогава не се ангажираме с гаранция.
7.

Монтаж на метални стълби и парапети

Парапет от неръждавейка (инокс)  към монолитни бетонни стълби на басейн
Метални стълби от неръждавейка (инокс) за басейн

Ако сте се спрели на варианта метални стълби (по-евтини от монолитните стълби и бързи за монтиране) или сте предвидили метални парапети към бетоновите стълби, ние можем както да ги монтираме, така и да ви консултираме в избора или да ви доставим.

При правилен монтаж, металните стълби и парапети не би трябвало да се разхлабват с години.
8.

Монтаж на светлинни ефекти

Светлинни ефекти за басейн
Вече е обичайна практика дджакузита и басейни да се правят с вградено осветление. То прави басейна удобен и безопасен за ползване през нощта.

Допълнително може да се инсталират цветови ефекти, смяна на силата на осветлението и др.