IV. Филтърно помещение

1.

Полагане на тръбно оборудване във филтърното помещение

Полагане на твърди тръби със снадки във филтърното помещение
За разлика от басейна, при филтърното помещение е важно да се ползват твърди, а не гъвкави тръби. Гъвкавите тръби са защитени от бетона след изливането му, но във филтърното помещение, те са открити и лесно може да се счупят.  

Полагането на твърди тръби, обаче, изисква много снадки. Снаждането е трудоемка работа, която изисква старание и опит. Затова някои изпълнители полагат гъвкави тръби.
2.

Монтаж на ел. система

Монтаж на ел. табло на филтърно помещение
Във филтърното помещение монтираме ел. инсталация по БДС (включва дефектнотокова защита, със самостоялно заземяване на филтърното помещение).

По желание на клиента може да монтираме допълнителни защити (срещу пикове и падове), датчици за наводнение и пожар.

Можем също да монтираме автоматизирани електронни управления на процесите. Такива управления спестяват ръчни операции по контрола на работата на помпеното, филтриращото и дезинфекционното оборудване, съответно правят месечната поддръжка по-лесна и изгодна.
3.

монтаж на филтриращо и помпено оборудване

Монтаж на помпено и филтриращо оборудване за басейн
Можем да оразмерим, изберем, доставим и монтираме най-доброто оборудване за вашите нужди. Работим с проверените марки на Астралпул (Astralpool) - Испания и Хейуърд (Hayward) - САЩ.
Както и при керамичните плочки, можем да монтираме всякакво друго оборудване от по-нисък клас, по ваш избор, но тогава не можем да ви обещаем надеждна работа, нито снабдяване с резервни части.
4.

Монтаж на система за дезинфекция

Дезинфекцията на един басейн може да се осъществи по различни начини, според натовареността на ползване и характеристиките на водата. Имаме опит в монтирането на системи на принципа на:
  • хлориране;
  • солна електролиза;
  • хидролиза;
  • озониране;
  • ултравиолетова дезинфекция (като спомагателен метод).
Не монтираме системи с водороден пероксид.

Изкоп и изливане на бетон за филтърното помещение

Не се ангажираме с изкопни работи и груб строеж, но е препоръчително да координираме и контролираме процеса. Същото важи и за изкопа и грубия строеж на самия басейн.